Εκπαίδευση, Κοινωνία

24 Ιανουαρίου | Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση

Η έννοια της εκπαίδευσης στην ουσία της είναι η σωματική, πνευματική και ηθική καλλιέργεια των παιδιών και των νέων μέσα από πολλούς τρόπους, θεσμικά κατοχυρωμένους (το σχολείο) και μη (π.χ.το οικογενειακό περιβάλλον). Ωστόσο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μπορεί να διαφοροποιηθεί και να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την γενικότερη παιδεία και μόρφωση του ατόμου, η οποία συνεχίζεται εφ’όρου ζωής. 

Τα οφέλη της εκπαίδευσης και κατ’επέκτασης της παιδείας είναι πολλά και μεγάλης σημασίας για το άτομο. Ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια ζωής, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί τον βασικό εκπαιδευτικό φορέα κατά τα παιδικά και εφηβικά χρόνια. Το σχολείο προωθεί αφενός την πολύπλευρη γνώση μέσα από την επαφή με την γλώσσα, την ιστορία και τις βασικές επιστήμες και αφετέρου αποτελεί πλαίσιο για κοινωνικοποίηση, για εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς και μετέπειτα για πνευματική καλλιέργεια, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Η εκπαίδευση γενικότερα ανεξάρτητα αν προέρχεται από το σχολείο, το οικογενειακό πλαίσιο, τον κοινωνικό περίγυρο, εκπαιδευτικά προγράμματα, βιβλία ή και εκπομπές, προωθεί την εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου. Ειδικότερα, βοηθάει στην καλλιέργεια κριτικής και λογικής ικανότητας, που βοηθάει το άτομο να παρατηρεί και να αμφισβητεί την πληθώρα πληροφοριών που δέχεται και να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα με ένα πιο σφαιρικό και όχι μονόπλευρο τρόπο. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες ακόμα και απαραίτητες, σε μια εποχή που οι πληροφορίες που δεχόμαστε καθημερινά είναι πολυάριθμες και μας κατακλύζουν από παντού. 

Ωστόσο η παιδεία του ατόμου δεν σταματάει με την αποφοίτηση από το σχολείο. Στην ενήλικη ζωή, πέρα από τις σπουδές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, η επιμόρφωση και η ολοένα αυξανόμενη παιδεία είναι κατά βάση επιλογή του ίδιου του ατόμου. Η προσωπική αναζήτηση και το “ψάξιμο”, η ανάγνωση, η ενημέρωση, η ανταλλαγή ιδεών, οι εποικοδομητικές συζητήσεις και η συμμετοχή σε ομάδες είναι μερικά μόνο παραδείγματα δράσεων που μπορεί να αναλάβει κανείς και οι οποίες θα το βοηθήσουν να εξελίσσεται διαρκώς πνευματικά. Το άτομο που δεν αναζητά νέες ιδέες και πληροφόρηση, παραμένει στάσιμο, καθώς δεν δίνει την δυνατότητα στον εαυτό του να ανανεώσει τις γνώσεις του και να τις εμπλουτίσει. Όταν ένα άτομο δεν προωθεί την επιμόρφωση και την παιδεία του μένει πίσω, καθώς η κοινωνία συνεχώς μεταβάλλεται και τα δεδομένα αλλάζουν. Ένα άτομο ενήμερο και με διάθεση μάθησης μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που φέρνει η καθημερινότητά μας, να βλέπει όλες τις όψεις των καταστάσεων και να δρα με τον καλύτερο τρόπο για τον εαυτό του.

Η εκπαίδευση στο CSIi

Το CSI Institute, όντας μία μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, προωθεί ακριβώς την αξία της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας. Με δράσεις όπως, εκπαιδευτικά προγράμματα, άρθρα, τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη και ημερίδες, το Ινστιτούτο προωθεί καθημερινά τους σκοπούς του. Βασίζοντας τη δράση του στην μαζική, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, είναι εδώ για να ενισχύσει την ασφάλεια όλων στο διαδίκτυο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της γνώσης γύρω από απάτες, κακόβουλα προγράμματα και σφάλματα που μπορούν να καταστήσουν οποιονδήποτε ως θύμα. Υποστηρίζει την ιδέα ότι η καλή ενημέρωση είναι το κλειδί για μία ασφαλέστερη και πιο ικανοποιητική ενασχόληση με τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Είναι εδώ επίσης για να επικαιροποιεί τις γνώσεις για νέες τεχνολογίες και προγράμματα, για μια πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή και του διαδικτύου. 

Η προσφορά του CSIi στην εκπαίδευση όμως είναι διπλή. Μέσα από την παροχή θέσεων εργασίας και εθελοντισμού, δίνει την δυνατότητα σε κάθε νέο να εξασκήσει τις δεξιότητές του σε θέματα πληροφορικής, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών και όχι μόνο. Το Ινστιτούτο προωθεί επίσης τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιχειρηματικότητα και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και ταλέντων στο πεδίο του διαδικτύου και της τεχνολογίας.

Το CSIi δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση και θα συνεχίζει να συμβάλλει δυναμικά σε αυτή.