Ανθρώπινες Σχέσεις, Κοινωνία

20 Δεκεμβρίου – Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε με απόφαση της το 2005 την 20η Δεκεμβρίου ως την Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης [International Human Solidarity Day] για να τιμήσει το Παγκόσμιο Ταμείο Αλληλεγγύης που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο ΟΗΕ την 20η Δεκεμβρίου του 2002. 

Τι σημαίνει όμως αλληλεγγύη; Αρχικά η λέξη προέρχεται από την αλληλοπαθητική αντωνυμία ‘’αλλήλων’’  που σημαίνει ο ένας για τον άλλον και το ουσιαστικό ‘’εγγύη’’ ήτοι έν+γυιον, όπου το γυιον σημαίνει ‘’χέρι’’ ήτοι χέρι βοηθείας. Σύμφωνα με την παραπάνω ετυμολογία, λοιπόν η λέξη αλληλεγγύη σημαίνει αλληλοβοήθεια, αλληλουποστήριξη. Η αλληλεγγύη λοιπόν είναι η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Για να επιτευχθεί αυτό η προϋπόθεση είναι να το πράττει κάποιος μόνο με την θέληση του και όχι αναγκαστικά. Ο επιθετικός προσδιορισμός ‘’ανθρώπινη’’ τονίζει την θετική σημασία της λέξης αλληλεγγύη και μας παραπέμπει στην λέξη ‘’ανθρωπισμός’’.  Η σημασία της λέξης αυτής έγκειται στην στάση ζωής των ανθρώπων να είναι ευτυχισμένοι, να συνεργάζονται, αλληλουποστηρίζονται και να έχουν ενσυναίσθηση ως προς τις ανάγκες των άλλων συνανθρώπων τους. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη, δεν κοιτάει σύνορα ή φυλετικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ή και οικονομικές διακρίσεις. Απευθύνεται σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη, είναι υπόθεση οικουμενική. 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθούν οι αρχές στις οποίες βασίζεται η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός, οι οποίες αναφορικά είναι ο αυθορμητισμός, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ανιδιοτέλεια, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο [φιλαλληλία]. Με λίγα λόγια, για να θεωρηθεί κάποιος ότι πράττει με αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο του θα πρέπει να πράττει με κατανόηση, σεβασμό και χωρίς να το έχει προσχεδιάσει. Ακόμα οφείλει να μην περιμένει αντάλλαγμα από αυτό που προσφέρει, να το πραγματοποιεί με ελεύθερη βούληση και να ασπάζεται την έννοια της ισότητας, διότι στην ανθρώπινη αλληλεγγύη όλοι είναι ίσοι, δεν υπάρχει ισχυρός και αδύναμος. 

Με την Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης γιορτάζουμε την ενότητα των διαφορετικών κρατών, προωθούμε την διεθνή αλληλεγγύη μέσω προγραμμάτων όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, προσπαθούμε μέσω δράσεων για την εξάλειψη της φτώχειας στις υποανάπτυκτες χώρες, θυμίζουμε στις κυβερνήσεις των χωρών να ακολουθούν τις συμφωνίες τους καθώς και  παρακινούμε άλλους να συμμετάσχουν σε προγράμματα προώθησης της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Ωστόσο με τις παραπάνω δράσεις νιώθουμε ευφορία και οι ίδιοι. Η έννοια της προσφοράς στον ‘’διπλανό’’ μας που το έχει ανάγκη καλλιεργεί σε εμάς συναισθήματα γαλήνης, κάθαρσης, ευτυχίας, ανακούφισης, γενναιοδωρίας και πάνω από όλα ενσυναίσθησης. Η ψυχική υγεία μας βελτιώνεται σημαντικά προς το καλύτερο όταν δρούμε αλτρουιστικά. 

Συνεπώς, όλοι μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε και να βοηθήσουμε ως εκεί που μπορούμε. Οι αλλαγές στην ζωή μας είναι πολλές, μαζί όμως ενωμένοι θα τις αντιμετωπίσουμε!

Πηγές : paraskhnio.gr

rethnea.gr