Κοινωνία

16 Μαρτίου | Παγκόσμια ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Μαρτίου. Δηλαδή περίπου την τρίτη Τρίτη του μηνός Μαρτίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW). Από ελληνικής πλευράς στον εορτασμό συμμετέχει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Η Κοινωνική Εργασία αποτελεί ταυτόχρονα ανθρωπιστική-κοινωνική επιστήμη, ακαδημαϊκό πεδίο και εφαρμοσμένο επάγγελμα. Στόχος της οποίας, είναι η κοινωνική αλλαγή, συνοχή, ενδυνάμωση, επανένταξη και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι επαγγελματίες του κλάδου φροντίζουν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την συλλογική ευθύνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Ουσιαστικά ο κοινωνικός λειτουργός εστιάζει στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Η συμβολή τους στην κοινωνία είναι αρκετά σημαντική, καθώς βοηθούν στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των ομάδων αυτών, αλλά και στην κινητοποίηση τους για ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Το κύριο έργο του κοινωνικού λειτουργού χωρίζεται σε τρία μέρη:

  • Στη συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόμων που ανήκουν στα “ευπαθή” κοινωνικά στρώματα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Στη συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων για απόρους.
  • Στη συνεργασία με ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά καταστήματα, με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

Συνεπώς, η Κοινωνική Εργασία και συνακόλουθα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού φαίνεται πως “ακουμπάει” όλα τα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν μια κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί κατέχουν μια θέση κλειδί στην ποιότητα ζωής μας και με τη συνεισφορά τους φροντίζουν για ένα καλύτερο αύριο.

Πηγές: www.skle.gr

edujob.gr