Κοινωνία

10 Νοεμβρίου | Παγκόσμια ημέρα επιστήμης για την ειρήνη και την ανάπτυξη

Η 10η Νοέμβρη καθιερώθηκε ως η “Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη” το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO στη Βουδαπέστη. Αυτή η μέρα δίνει την ευκαιρία να αποδώσουμε φόρο τιμής στην επιστήμη και τη συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη της ειρήνης μεταξύ των λαών. Η UNESCO με την καθιέρωση ξεχωριστής μέρας για την Επιστήμη θέλει να τονίσει τον σημαντικό ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία, αλλά και την ανάγκη να εμπλακεί το ευρύ κοινό στο δημόσιο διάλογο για τα αναδυόμενα επιστημονικά ζητήματα. Επιπλέον, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επιστήμη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά μας.

Η σύνδεση της επιστήμης με την ειρήνη και την ανάπτυξη δεν είναι τυχαία. Δείχνει πόσο στενά συνδέεται η επιστήμη με την κοινωνία. Στόχος της UNESCO είναι να διασφαλίσει ότι οι πολίτες ενημερώνονται για τα επιστημονικά επιτεύγματα. Υπογραμμίζει, επίσης, το ρόλο των επιστημόνων στη διεύρυνση των γνώσεων των πολιτών για τον πλανήτη μας, αλλά και τη συμβολή τους στη δημιουργία πιο βιώσιμων κοινωνιών. Η επιστήμη βοηθάει όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σκοπός της μέρας είναι:

  • η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού στον ρόλο της επιστήμης για τη δημιουργία ειρηνικών και βιώσιμων κοινωνιών,
  • η προώθηση εθνικής και διεθνούς αλληλεγγύης για διαμοιρασμό της γνώσης που προσφέρει η επιστήμη μεταξύ των λαών,
  • η ανανέωση της εθνικής και διεθνούς δέσμευσης για τη χρήση της επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, και
  • η στροφή της προσοχής στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιστήμη όσον αφορά την οικονομική στήριξη για τα επιστημονικά εγχειρήματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη σήμερα, στην εποχή της πανδημίας του Covid-19, μας αφορά όλους πιο πολύ από ποτέ. Η έκρηξη της πανδημίας του Covid-19 έστρεψε την προσοχή στους επιστήμονες, οι οποίοι κλήθηκαν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την πανδημία μέσα από τη δημιουργία εμβολίων και φαρμάκων. Άνοιξε, επίσης, τον διάλογο για τον κριτικό ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Η πανδημία, ανέδειξε, τέλος, πώς η επιστημονική και έγκυρη γνώση μπορεί να βελτιώσει και να σώσει ανθρώπινες ζωές. 

Πηγή: www.un.org