Ράνια Μαγουνάκη

Eθελόντρια- Απόφοιτη Πληροφορικής

Ονομάζομαι Μαγουνάκη Ράνια και είμαι τελειόφοιτη του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η πληροφορική και οι εφαρμογές της ανέκαθεν αποτελούσε έναν αξιοθαύμαστο τομέα για μένα και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα να ασχοληθώ με την συγκεκριμένη επιστήμη.

Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής μου πορείας ως φοιτήτρια, το ενδιαφέρον μου για την πληροφορική αυξήθηκε καθώς κατάλαβα τον τρόπο που επίδρασης σε όλους τους τομείς. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων με βοήθησε να αποκτήσω εμπειρία,να αναπτύξω τις δεξιότητες μου στον προγραμματισμό αλλά και να κατανοήσω ότι η πληροφορική είναι πολλά περισσότερα από έναν κώδικα. Οι εργασίες που μας ανατέθηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων με βοήθησαν στην  ανάπτυξη των επικοινωνιακών μου ικανοτήτων και στον τρόπο που συνεργάζεται μία ομάδα.

Η αδυναμία μου για τον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων επήλθε έπειτα από το πρώτο συσχετιζόμενο μάθημα που παρακολούθησα στο πανεπιστήμιο. Μέσα από μελέτες περίπτωσης σχετικά με περιστατικά παραβίασης, κακόβουλες επιθέσεις κ.α το ενδιαφέρον μου για την ασφάλεια αυξήθηκε καθώς ενθουσιάστηκα με τον τρόπο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών. Μελλοντικά θα ήθελα να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο στον τομέα της ασφάλειας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και πρακτικό.

Ο λόγος που αποφάσισα να γίνω μέλος της ομάδας του CSI Institute είναι γιατί πάντα ήθελα να γνωρίσω άτομα με γνώσεις, εμπειρίες και πάθος για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μέσω του εθελοντισμόυ θα μου δοθεί η δυνατότητα να συμβάλλω και εγώ στην ενημέρωση των πολιτών για την ασφαλη χρήση του διαδικτύου, τον τρόπο προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων και γενικότερα να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις και εμπειρία.