Ιωάννα Ασανακίδη

Εθελόντρια – Γλωσσολόγος


Ως Γλωσσολόγος η εξειδίκευσή μου αφορά στη Δικανική Γλωσσολογία και την
Ανάλυση Λόγου. Το επιστημονικό μου ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην
εφαρμογή των γνώσεων και των μεθόθων της γλωσσολογίας για την ανάλυση
γλωσσικών δεδομένων σε νομικά και εγκληματολογικά πλαίσια. Η ακαδημαϊκή
μου έρευνα έγκειται πλέον στην προσφορά της γλωσσολογικής μελέτης στο ευρύ
φάσμα της διαδικτυακής αποπλάνησης ανηλίκων (online grooming) όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από ηλεκτρονικές συνομιλίες, καθώς και στην πραγματολογική ανάλυση για την κατασκευή της γλωσσικής ταυτότητας του δράστη (online identity).
Έχω πραγματοποιήσει διετής φοίτηση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και
είμαι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο πραγματοποίησα
και τις Μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα – Γλωσσολογία και
Μετάφραση. (MSc Thesis in Forensic Linguistics and Online Identity)
Στοχεύοντας στη μέγιστη κατάρτισή μου στον κλάδο της Εγκληματολογίας, έχω
ολοκληρώσει προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης στην Εγκληματολογική
Έρευνα και Ανάλυση, Κυβερνοέγκλημα και Κυβερνοασφάλεια αλλά και
πιστοποιημένα διεθνή σεμινάρια στην Εγκληματολογία και Ανάλυση Προφίλ.
Έχοντας πλέον εισέλθει στην ψηφιακή εποχή, πιστεύω ότι το Διαδίκτυο αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι’ αυτό η Δικανική
Γλωσσολογία έχει και εδώ ένα σημαντικό ρόλο να επιτελέσει, μεταξύ άλλων, για
την διαλεύκανση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και ειδικότερα τη διάσωση
των μικρών μας “κυβερνοναυτών” μέσω της πάταξης της παιδικής πορνογραφίας
στο διαδίκτυο.