Ηλίας Κουδούνας

Εθελοντής – Φοιτητής Πληροφορικής

Είμαι ο Ηλίας Κουδούνας φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πείραια και εθελοντής στο Csi Institute.

Από μικρός ένιωθα έλξη για την τεχνολογία και την πληροφορική πράγμα
που με οδήγησε στο να επιλέξω και το πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτώ
σήμερα, ως φοιτητής ασχολούμαι με την κυβερνοασφάλεια και τα δίκτυα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ως εθελοντής του ινστιτούτου, στόχος μου είναι να μεταφέρω το πάθος
μου και να λάβω τεχνογνωσία την οποία θα μπορέσω να μεταφέρω σε άλλους.