Ελένη Μαχαιρά

Eθελόντρια – Εγκληματολόγος

Ονομάζομαι Ελένη Μαχαιρά, είμαι εγκληματολόγος και πρόσφατα ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο του Brighton όπου είχα την ευκαιρία να μελετήσω σε βάθος την σημασία του εγκλήματος.

Παράλληλα, ασχολήθηκα με την συλλογή και στατιστική  ανάλυση δεδομένων με την χρήση του προγράμματος SPSS, όπου με την ολοκλήρωση εξετάσεων και εργασιών κατάφερα να αποκτήσω δεξιότητες σχεδιασμού ερευνών. Μαζί  με τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσα εξάμηνη πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο ΚΑΤ που εργάστηκα σε συνεργασεία με τον Σύλλογο Ψυχολόγων του νοσοκομείου, με σκοπό την  προσφοράς ψυχολογικής υποστήριξης.

Επιπλέον, η δράση μου σε οργανισμούς και σωματεία όπως το Sussex Prisoners Families και το Sussex Pathways, με έχουν βοηθήσει να εξειδικευτώ στη ψυχολογική συμβουλεύτική και την καθοδήγηση κοινωνικής επανένταξης. Αυτό που με ώθησε να συνεισφέρω στο έργο του CSI Institute είναι το ενδιαφέρον μου για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.