Όλοι έχουν δικαίωμα στη συνεχή επιμόρφωση και την ενημέρωση!

Στο CSI Institute πιστεύουμε ότι η καλύτερη πρόληψη είναι η ενημέρωση. Γι’ αυτό παρέχουμε δωρεάν δράσεις που αποσκοπούν στην έμπρακτη ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων σε θέματα νέων τεχνολογιών και διαδικτύου, ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών, ασφαλής χρήσης του διαδικτύου αλλά και χειρισμού διαδικτυακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συγκεκριμένα δίνουμε τη δυνατότητα:

  • Σε νέους, ηλικίας από 5-18 ετών να μάθουν να πλοηγούνται με σιγουριά και ασφάλεια το διαδίκτυο μέσα από μία 2ωρη διαδραστική ενημέρωση που λαμβάνει χώρα στα γραφεία μας.

                Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Σε γονείς να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να προβούν σε καμία μετακίνηση, δωρεάν, τόσο για τεχνικά ζητήματα, όσο και για ψυχολογικά ζητήματα παιδιών και εφήβων που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.

                Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Σε άτομα της 3ης ηλικίας να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου και εν γένει των νέων τεχνολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Σε οποιονδήποτε (επιχειρηματία, εκπαιδευτικό, ψυχολόγο, κ.ο.κ)  επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα πλαίσιο προβληματισμού μέσα από δεξαμενές σκέψεων διαφορετικών ενοτήτων με κεντρικό πυλώνα την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο στις μέρες μας.

 Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.