Τελειόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Γκρίνουιτς.

Η έως τώρα μαθητική μου πορεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλλε στην απόκτηση βασικών θεωρητικών γνώσεων ψυχοπαθολογίας, νευροεπιστήμης, συμβουλευτικών προσεγγίσεων ψυχοθεραπείας, κοινωνικής, κλινικής και γνωστικής ψυχολογίας. Επιπλέον, διδασκόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου ερευνητικές μεθόδους στατιστικών αναλύσεων απέκτησα δεξιότητες σχεδιασμού ερευνών και χρήσης του προγράμματος SPSS. Πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών ολοκληρώθηκε μέσω ατομικής ερευνητικής εργασίας. Τίτλος μελέτης: Trust and partnership; exploring the effects of individuals’ emotional intelligence and general life satisfaction over levels of trust in close interpersonal relationships.

Δυο λόγια για το CSI Institute:

‘’Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώο πολιτικό’’ όπως έχει αναγνωριστεί από παλαιότερα χρόνια. Συνυπάρχουμε, αλληλεπιδρούμε, γνωρίζουμε την ανάπτυξη, την ευημερία, το μαρασμό, τις απειλές και τις προκλήσεις της εποχής συλλογικά. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών επιδρούν ριζικά στα κοινωνικά δρώμενα και διαμορφώνουν εκ νέου ανάγκες, όπως η πρόληψη και η ενημέρωση. Πιο συγκεκριμένα, ο κόσμος του διαδικτύου αναμφίβολα βελτιώνει εμπράκτως και καθημερινά τη ζωή μας, κρύβει ωστόσο κινδύνους και απειλές. Απειλές μιας διαφορετικής μορφής από αυτές που οι προηγούμενες γενιές καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι λοιπόν είναι αυτοί που κάνουνε το έργο του CSI Institute σπουδαίο και αναγκαίο.