Ανδρέας Δεμέναγας

Εθελοντής

Το όνομα μου είναι Ανδρέας Δεμέναγας και είμαι μαθητής του ΙΒ (International Baccalaureate).

Από μικρή ηλικία μέχρι και σήμερα η επιστήμη των υπολογιστών μου τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σε επίπεδο τέτοιο ώστε να σκοπεύω να ακολουθήσω ανάλογες σπουδές στο μέλλον.

Μέσω του σχολείου μου ήρθα σε πρώτη επαφή με το CSI Institute και τις δράσεις του, γεγονός το οποίο μου τράβηξε αμέσως την προσοχή. Λίγο καιρό αργότερα, με στόχο να μπορέσω να αναπτύξω τις γνώσεις μου για την πληροφορική και την ασφάλεια του Διαδικτύου, ασχολούμενος με κάτι που με ενδιαφέρει, αποφάσισα να γίνω εθελοντής του Ινστιτούτου.

Το ηλεκτρονικό έγκλημα και γενικότερα η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου είναι κάτι το οποίο ο καθένας έρχεται σε επαφή καθημερινά. Για αυτόν τον λόγο και πιστεύω ότι η ενημέρωση των πολιτών, ανεξαρτήτου ηλικίας είναι αρκετά σημαντική στις μέρες μας.

Εκτός από την πληροφορική, ασχολούμαι επίσης με το καράτε, όπου και είμαι κάτοχος μαύρης ζώνης.